Home » Voorbeelden van letselschadezaken

Voorbeelden van letselschadezaken

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van zaken waarbij Letselschade Brugman actief heeft opgetreden om de belangen van het slachtoffer te behartigen.

Niersschade door foutieve diagnose door huisarts

Een man van 18 jaar wordt in 1994 gekeurd voor militaire dienst. Men bemerkt dat er “iets” niet goed is en stuurt de man door naar het Centraal Militair Hospital voor een uitgebreid medisch onderzoek. De man wordt onderzocht en doorverwezen naar zijn huisarts voor de uitslag van het medisch onderzoek. De huisarts stelt de man gerust met de woorden dat er niets bijzonders uit het onderzoek is gekomen en verder onderzoek niet nodig is. De man voelt zich niet ziek en gaat na het nieuws van de huisarts opgelucht naar huis.

Drie jaar later wordt de man ziek. Hij is erg moe en futloos en heeft het gevoel grieperig te zijn. Omdat dit niet vanzelf overgaat, besluit hij zijn nieuwe huisarts te bezoeken. Deze komt er achter dat er wel degelijk iets gevonden is in het Centraal Militair Hospital. De man schijnt op het moment van het onderzoek in het Centraal Militair Hospital een beginnende nierziekte te hebben en had direct doorgestuurd moeten worden naar een specialist op het gebied van nierziekten. De voormalige huisarts heeft dit echter nagelaten.

Uiteindelijk blijkt dat de ziekte in een dusdanig gevorderd stadium is, dat de nierfunctie van de man geheel is uitgevallen. Hij dient onmiddelijk te starten met nierdialyse. Er is derhalve sprake van een verwijtbare delay in de behandeling met ernstige lichamelijke schade tot gevolg.

De man start een letselschadeprocedure tegen zijn voormalige huisarts. Er wordt een deskundige benoemd die concludeert dat tijdige behandeling de nierziekte had kunnen voorkomen. Door het onzorgvuldig handelen van de huisarts is de man nu geheel arbeidsongeschikt geworden en lijdt hij veel inkomensverlies. Daarnaast is er onder andere sprake van medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en heeft de man veel pijn door operaties en verdriet als gevolg van het bewustzijn dat hij nooit meer zijn oude leven terug zal krijgen. De advocaat van de man regelt samen met de verzekeraar van de huisarts de schade door middel van het opstellen van een schadestaat. Nadat men het eens is geworden over de hoogte van de schade, wordt er door partijen een vaststellingsovereenkomst opgesteld en is het schadebedrag aan de man uitgekeerd.

Arbeidsongeschikt door ongeval op de fiets

Een fietser wordt, terwijl zij van links komt, door een auto aangereden. De fietser, een moeder van 2 minderjarige kinderen raakt bij het ongeval ernstig gewond en moet ter behandeling van haar letsels 3 weken in het ziekenhuis verblijven. Als gevolg van het ongeval wordt de vrouw voor 90% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV. Zij werkte 2 dagen in de week als administratief medewerkster bij een bank en de overige 3 dagen verzorgde zij haar 2 minderjarige kinderen van 4 en 6 jaar.

De vrouw lijdt op meerdere gebieden schade. Ten eerste kan zij haar werk niet meer 2 dagen per week uitvoeren. Zij krijgt hiervoor wel een WIA uitkering via het UWV, maar deze is aanzienlijk lager dan het bedrag dat zij oorspronkelijk verdiende. Het is voor haar daarnaast te zwaar om haar kinderen de hele dag te verzorgen. Haar man werkt fulltime en kan deze taak niet van de vrouw overnemen. Er dienen daarom kosten van opvang voor de kinderen te worden gemaakt. Ook moet de vrouw gedurende 5 maanden revalideren in een revalidatiecentum, nadat zij eerst al 3 weken in het ziekenhuis opgenomen is geweest.

In deze zaak heeft de letselschadeadvocaat naast inkomensschade van de verzekeraar gevorderd dat de kosten van de kinderopvang betaald worden. Daarnaast is een ziekenhuisdaggeldvergoeding en een revalidatiedaggeldvergoeding betaald. Omdat haar man en moeder het huishouden gedurende enkele weken hebben moeten overnemen, wordt ook een bedrag van de verzekeraar van de veroorzaker van het verkeersongeval gevorderd voor de vrije tijd welke de man en moeder hiervoor hebben moeten opofferen. Tenslotte is er een bedrag gevorderd ter vergoeding van de pijn en het verdriet dat de vrouw heeft geleden. De verzekeraar heeft na te hebben onderhandeld met de letselschadeadvocaat alle schade betaald. De vrouw heeft inmiddels haar leven weer opgepakt en het gaat goed met haar!

Letselschade door aanval door hond

Een jong meisje van 4 jaar oud wordt aangevallen door een hond en heeft hieraan littekens over haar hele lichaam overgehouden, ook in haar gezicht. Haar ouders dienen via Letselschade Brugman een schadeclaim in bij de verzekeraar van de bezitter van de hond en deze aanvaardt alle aansprakelijkheid.

Omdat het meisje minderjarig is wordt in eerste instantie alleen de reeds verschenen letselschade, bestaande uit kapotte kleding, medische kosten, ziekenhuisdaggeldvergoeding en een deel smartengeld voor de geleden pijn en het geleden verdriet door de verzekeraar betaald. Dit wordt door de verzekeraar gestort op een zogeheten rekening met BEM- clausule. Dit voorkomt dat het meisje maar ook derden voor haar achttiende geld van de rekening kunnen halen.

Voor de rest van de schade wordt afgesproken te volgen hoe het letsel van het meisje zich zal ontwikkelen. Zullen de littekens verdwijnen of zijn deze blijvend? Dit is uiteraard van belang voor de hoogte van de schade. Gaat het om blijvende littekens en dus blijvend letsel, dan is de schade aanzienlijk hoger dan in het geval de littekens na verloop van tijd zullen verdwijnen. In het eerste geval zal er immers tot plastische chirurgie overgegaan kunnen worden en is het smartengeld aanzienlijk hoger. Uiteindelijk is er een voorlopige schadestaat opgemaakt en is een deel van de totale schade uitgekeerd. Daarnaast is afgesproken dat er over een jaar wordt gekeken of de littekens inmiddels zijn verdwenen of dat toch verdere behandeling hiervan noodzakelijk is.

Werkgever aansprakelijk na val op het werk

Een bouwvakker in loondienst valt tijdens zijn werkzaamheden van een steiger. Het blijkt dat de werkgever geen voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om dit ongeval te kunnen voorkomen. De bouwvakker neemt een letselschadekantoor in de arm en deze stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

De werknemer is lelijk ten val gekomen en heeft zijn nek gebroken. Hij wordt volledig arbeidsongeschikt verklaard en komt uiteindelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het UWV. Zijn inkomen gaat hierdoor drastisch achteruit. Naast het feit dat de WIA uitkering aanmerkelijk lager is dan zijn vroegere vaste salaris, loopt de bouwvakker onregelmatigheidstoeslagen en een vergoeding voor overuren mis. Daarnaast kluste hij in de weekenden als zelfstandige bij particulieren. Ook al deze inkomsten loopt hij nu mis. Als gevolg hiervan en het feit dat zijn rechtsbijstandsverlener bij het letselschadekantoor de kennis ontbeert om adequaat op de situatie in te springen, is de bouwvakker behoorlijk in de financiële problemen gekomen.

Uiteindelijk komt de bouwvakker bij Letselschade Brugman terecht. Zijn advocaat van letselschade Brugman, onderdeel van Advocatenkantoor Brugman, regelt direct een voorschot op de totale schade en schakelt, op kosten van de verzekeraar van de werkgever, een arbeidsdeskundige in. De bouwvakker kan omgeschoold worden naar docent op een technische school en kan zodoende toch weer zijn oude basissalaris verdienen. Voor de verloren gegane onregelmatigheidstoeslagen en overuren alsmede de gederfde inkomsten uit zijn werkzaamheden als zelfstandige ontvangt de bouwvakker van de verzekeraar een passende schadevergoeding.

Doe de Quickscan

Bel mij terug

Laat u door ons terug bellen voor advies of antwoord op uw vragen over letselschade.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het laatste nieuws van Letselschadekompas Brugman? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord met het privacyreglement