Home » Ongevallen » Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen

In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 6:175 bepaald dat de beroeps- of bedrijfsmatige gebruiker van een stof waarvan bekend is dat zij zodanige eigenschappen heeft, dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of zaken oplevert, aansprakelijk is wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt. Het betreft hier net als bij de aansprakelijkheid voor dieren een risicoaansprakelijkheid. Er hoeft dus geen sprake te zijn van schuld aan de zijde van de beroeps- of bedrijfsmatige gebruiker. Het enkele feit dat men de beroeps- of bedrijfsmatige gebruiker is levert derhalve in principe al aansprakelijkheid op.

Wanneer is een stof gevaarlijk?

Onder het begrip “stof” in de zin van bovengenoemd artikel vallen naast vaste stoffen overigens ook vloeistoffen en gassen. De vraag die vervolgens aan de orde komt is wanneer een stof nu gevaarlijk is. Het antwoord van deze vraag is te vinden in het eerder genoemde wetsartikel 6:175 BW. Ten eerste dient het niet te gaan om het algemene gevaar dat aan iedere stof kleeft. Zo is water in principe onschuldig en hebben wij deze stof zelfs nodig om te kunnen leven. Als we echter te lang onder water blijven kunnen we verdrinken. Over dit gevaar gaat het dus niet bij gevaarlijke stoffen. Het moet gaan om een bijzonder gevaar van ernstige aard. Artikel 6:175 BW spreekt in dit verband over stoffen die ontplofbaar, oxiderend, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar zijn. Ook giftige dan wel zeer giftige stoffen voldoen volgens artikel 6:175 BW aan de criteria van een bijzonder gevaar van ernstige aard.

Wie is aansprakelijk voor gevaarlijke stoffen?

Indien er sprake is van een gevaarlijke stof, dan brengt dit nog niet automatisch aansprakelijkheid voor de beroeps- of bedrijfsmatige gebruiker met zich mee. Hiervoor is bekendheid bij de beroeps- of bedrijfsmatige gebruiker van het gevaar vereist.

Zoals hierboven reeds gesteld, is het alleen de beroeps- of bedrijfsmatige gebruiker die aansprakelijk kan worden gehouden voor letselschade ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Vroeger was dit anders en waren ook particuliere bezitters aansprakelijk voor de letselschade welke anderen hadden geleden als gevolg van een gevaarlijke stof. Dit is echter door de wetgever veranderd. Dit betekent niet dat particulieren nooit aansprakelijk kunnen zijn voor de schade van door hun in het verkeer gebrachte gevaarlijke stoffen. Zij kunnen immers door het gebruik van gevaarlijke stoffen wel aansprakelijk zijn op grond van het feit dat zij hiermee onrechtmatig of onzorgvuldig hebben gehandeld jegens anderen. De desbetreffende persoon kan dan op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) gehouden zijn de schade van het slachtoffer te vergoeden.

Doe de Quickscan

Bel mij terug

Laat u door ons terug bellen voor advies of antwoord op uw vragen over letselschade.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het laatste nieuws van Letselschadekompas Brugman? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord met het privacyreglement