Home » Ongevallen » Aansprakelijkheid van scholen

Aansprakelijkheid van scholen

Op school gebeurt geregeld een ongeval, bijvoorbeeld tijdens de gymles of op het schoolplein. Zo’n ongeval kan letselschade tot gevolg hebben. Hiervoor kunnen één of meerdere personen aansprakelijk zijn. Dit is ten eerste degene die het ongeval heeft veroorzaakt, maar het kan ook de leraar, de school, de wegbeheerder of de gemeente zijn.

Wie is aanprakelijk bij letsel op scholen?

Een school of een schoolbestuur is vrijwel nooit zelf aansprakelijk voor de letselschade welke een leerling als gevolg van een ongeval op school lijdt. Dit komt omdat een school volgens de wet geen rechtspersoon is. Alleen personen (natuurlijke personen of rechtspersonen) kunnen aansprakelijk worden gesteld. Het is dan ook het bevoegd gezag wat aansprakelijk gesteld en gedagvaard zal moeten worden bij een ongeval op school. Dit is vaak de gemeente of een bestuursbureau.

De school, of dus beter gezegd het bevoegd gezag van de school, kan op grond van de wet in drie gevallen aangesproken worden voor de schade welke leerlingen, maar overigens ook anderen zoals ouders en vrijwilligers, op school lijden:

  1. In het geval de school bezitter is van een gebrekkige opstal of roerende zaak;
  2. Indien er sprake is van onzorgvuldig handelen of nalaten;
  3. Als werk- of opdrachtgever van een hulppersoon, ondergeschikte (leraar, conciërge) of niet ondergeschikte die een fout maakt.

Is de school eigenaar van het schoolgebouw of het schoolplein? En is dit gebouw of dit schoolplein gebrekkig als gevolg waarvan een leerling letselschade lijdt? Dan is de school gehouden deze letselschade te vergoeden. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een klimrek op het schoolplein dat slecht onderhouden is en er, terwijl een leerling aan het klimrek hangt, een stang van het klimrek afbreekt waardoor de leerling ten val komt en een arm of been breekt.

Een school of diens leraren en conciërge(s) kunnen ook zelf onzorgvuldig handelen of nalaten als gevolg waarvan een leerling of ander persoon schade lijdt. Denk bijvoorbeeld bij het onvoldoende toezicht houden op het speelplein. Waardoor een kind een ongeval overkomt dat met voldoende toezicht voorkomen had kunnen worden. Of een stagiaire van de school die per ongeluk bij het helpen bij handvaardigheid uitschiet met een schaar en een kind in het gezicht verwond.

De schade verhalen

Er is veel jurisprudentie (rechtspraak) over aansprakelijkheid van scholen. Hieruit wordt duidelijk dat het vaak de omstandigheden van het geval zijn die maken of een school aansprakelijk kan worden gehouden voor een ongeval van een leerling of andere persoon die zich op het terrein van de school bevindt. Het verhalen van schade op een school is dan ook specialistenwerk.

Lijdt u of uw kind letselschade waarvoor u een school aansprakelijk wilt stellen? Neemt u dan contact op met de in letselschade gespecialiseerde advocaat van Letselschadekompas voor een vrijblijvend gesprek. U ontvangt kosteloos een advies over de mogelijkheden om de schade op de school te verhalen. In de meeste gevallen kan Letselschadekompas de schade kosteloos voor u verhalen. Dit kan omdat wij onze kosten op de school of diens verzekeraar kunnen verhalen.

Doe de Quickscan

Bel mij terug

Laat u door ons terug bellen voor advies of antwoord op uw vragen over letselschade.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het laatste nieuws van Letselschadekompas Brugman? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord met het privacyreglement