Schadevergoeding door letsel en overlijden

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie liet op 28 mei 2014 weten dat er een nieuw wetsvoorstel bij diverse instanties ter inzage is gelegd. Het wetsvoorstel beoogt de positie van personen die door toedoen van anderen letselschade lijden te verbeteren. Ook ziet het voorstel op de versterking van de positie van de naasten van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden of komen te overlijden. Het recht op schadevergoeding voor deze groep personen was tot op heden onderbelicht gebleven als gevolg waarvan bijvoorbeeld ouders van jonge slachtoffers geen volledige vergoeding ontvingen voor het feit dat ze minder waren gaan werken om hun kind te verzorgen.

Het voorstel voorziet tevens in de regeling omtrent de vergoeding voor affectieschade. Affectieschade kan worden getypeerd als smartengeld voor naasten: ‘het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat en dat men lijdt doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt’

Verruiming van de vergoeding

Slachtoffers kunnen op basis van het nieuwe wetsvoorstel een ruimere vergoeding krijgen van de kosten voor de verzorging, begeleiding en verpleging als familie of vrienden deze taken voor hen uitvoeren. Denk hierbij aan de ouder die (tijdelijk) minder gaat werken of vrije dagen opneemt om zijn of haar kind te verzorgen na een verkeersongeval. Tot op heden kunnen deze personen slechts een beperkte vergoeding krijgen voor het inkomen dat zij verliezen omdat zij het letselschadeslachtoffer verzorgen, als het nieuwe wetsvoorstel doorgang vindt, zal het gehele verlies aan inkomen voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking kunnen komen.

Affectieschade

Zoals in het voorgaande al aangegeven, is in het nieuwe wetsvoorstel ook de vergoeding voor affectieschade opgenomen voor naasten en nabestaande van slachtoffers, een vergoeding voor het verdriet dat naasten hebben om hetgeen het slachtoffer is overkomen. De voorgestelde regeling ziet wel op vaste bedragen als vergoeding met een beperkte kring van rechthebbenden. De rechthebbenden zijn ingedeeld in categorieën, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van deze rechthebbenden. Uit de memorie van toelichting op dit wetsvoorstel blijkt verder dat de uitgekeerde vergoeding tussen de 12.500 en 20.000 euro ligt. Met dit voorstel wordt gedoeld op het verlenen van hulp, genoegdoening en verwerking van het leed voor naasten en nabestaanden.

Voegen van naasten en nabestaanden in het strafproces

Het nieuwe wetsvoorstel regelt dat ouders van een misbruikt kind zich kunnen voegen in het strafproces om de kosten voor de medische behandeling en begeleiding van hun kind op de dader te verhalen. Deze regeling is bedacht naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. In de huidige regelgeving kunnen alleen slachtoffers zelf een verzoek tot schadevergoeding indienen, zoals blijkt uit artikel 51f Wetboek van Strafvordering. Ook naasten en nabestaanden kunnen voegen in het strafproces indien er sprake is van een geweldsmisdrijf, om zo hun vordering tot vergoeding van affectieschade te realiseren.

Heeft u vragen over het onderwerp of bent u benieuwd wat Advocatenkantoor Brugman voor u kan betekenen? Neemt u gerust eens contact met ons op!

Het Letselschade Kompas team

Deskundig, ervaren en persoonlijk, dit is de beste omschrijving van het team van Letselschade Kompas. Gedreven advocaten die de hoogst mogelijke kwaliteit rechtsbijstand bieden bij het verhalen van uw letselschade.

Meer weten
Onze werkwijze

Zodra de aansprakelijkheid in uw letselschadedossier is erkend, gaan wij met de wederpartij, veelal een verzekeraar, onderhandelen over de totale schade. Wij doen dit aan de hand van een door ons opgestelde en voor de onderhandelingen met u besproken schadestaat.

Meer weten
Landelijk werkend

Letselschade Kompas is een landelijk werkend letselschadebureau. Dit betekent dus dat u overal in Nederland een beroep op onze letselschade advocaten kunt doen, waar u ook woont!

Meer weten