Mislukte borstoperatie

De rechter die kennis mist om op basis van de door partijen overgelegde stukken een beslissing over de vraag of er sprake is van een causaal verband tussen een medische behandeling en schade, kan een deskundige inroepen om over deze vraag een uitspraak te doen. Deze kwestie was ook aan de orde bij de rechtbank Rotterdam, die zich op 19 maart 2014 moest uitlaten over de vraag of er medisch onzorgvuldig was gehandeld door gedaagde.

Een deskundige moet voorafgaand aan het uitbrengen van zijn rapport betaald worden door een der partijen. In deze zaak was dat de arts. Het voorschot is echter door de arts als gedaagde niet betaald, waardoor er géén rapport kon volgen. De arts is vervolgens veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Benoeming deskundige

De rechtbank Rotterdam had bij tussenvonnis in deze letselschadezaak een plastische chirurg als deskundige benoemd. Deze moest onderzoek doen naar de door de arts uitgevoerde operatie. De rechtbank wilde weten of de schade die de eiseres in deze zaak stelde te hebben geleden, ook zou zijn ingetreden als er een “echte” plastische chirurg de operatie had gedaan. De arts die de operatie had uitgevoerd bleek namelijk geen plastisch chirurg te zijn. Het antwoord op deze vraag kon echter niet volgen gezien de arts niet had voldaan aan het betalen van het voorschot. De arts gaf aan dat diens financiële situatie hier geen ruimte voor gaf.

Geen deskundigenbericht, wat nu?

Nu het gemis bij de rechtbank niet kon worden opgevangen, nam de rechtbank aan dat er medisch onverantwoord door de arts was gehandeld. De arts is derhalve aansprakelijk voor de door eiseres geleden schade. Deze schade betrof de kosten van de uitgevoerde hersteloperaties. Als immateriële schade werd aan het slachtoffer € 700,- toegekend. De totale schadevergoeding bedroeg € 6.963,68,-.

Wél deskundigenbericht, wat dan?

Wanneer de arts wél het voorschot had betaald en er dus ook een deskundigenbericht zou zijn, dan had de uitspraak wellicht een andere uitkomst gehad. In theorie kon de deskundige vaststellen dat indien de operatie door een “echte” plastische chirurg had plaatsgevonden, dezelfde complicaties zouden intreden. Dit gegeven zou als gevolg hebben dat medisch onverantwoord handelen niet zou kunnen worden aangenomen en de claim van het slachtoffer zou zijn afgewezen.

Heeft u vragen over het onderwerp of bent u benieuwd wat Letselschadekompas voor u kan betekenen? Neemt u gerust eens contact met ons op!

Het Letselschade Kompas team

Deskundig, ervaren en persoonlijk, dit is de beste omschrijving van het team van Letselschade Kompas. Gedreven advocaten die de hoogst mogelijke kwaliteit rechtsbijstand bieden bij het verhalen van uw letselschade.

Meer weten
Onze werkwijze

Zodra de aansprakelijkheid in uw letselschadedossier is erkend, gaan wij met de wederpartij, veelal een verzekeraar, onderhandelen over de totale schade. Wij doen dit aan de hand van een door ons opgestelde en voor de onderhandelingen met u besproken schadestaat.

Meer weten
Landelijk werkend

Letselschade Kompas is een landelijk werkend letselschadebureau. Dit betekent dus dat u overal in Nederland een beroep op onze letselschade advocaten kunt doen, waar u ook woont!

Meer weten