Aansprakelijkheid van een bestuurder bij verkeersongeval

Aansprakelijkheid motorrijtuig

In Brakel is een 11 jarige jongen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Meerdijk. Het slachtoffer werd aangereden nadat hij de weg over wilde steken. Vermoedelijk liep het slachtoffer hierbij een schedelbasisfractuur op. Eerder al raakte een 15-jarig meisje uit Haaksbergen gewond toen een groep fietsers de N18 wilde oversteken. Naar de toedracht van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld. Ook op de Witte de Withstraat is een vrouw en haar tweejarige dochter geschept toen zij het zebrapad overstaken. Beide slachtoffers verkeren buiten levensgevaar, zo meldde de politie.

Hoe zit dat nu op het moment dat u slachtoffer bent geworden bij een verkeersongeval en welke regelgeving is dan van toepassing.

Op het moment dat een voetganger of fietser betrokken is bij een verkeersongeval met een motorrijtuig, is de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel aansprakelijk voor de schade van het ongemotoriseerde slachtoffer. Dit is vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Op deze vorm van aansprakelijkheid wordt slechts een uitzondering gemaakt indien er sprake is van overmacht of opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen minderjarige tot 14 jaar en voor de wet meerderjarige vanaf 14 jaar. Kortom, als u slachtoffer bent van een verkeersongeval waarbij een gemotoriseerd voertuig is betrokken en u bevindt zich als voetganger en/of fietser op de openbare weg, dan is de bestuurder van het motorrijtuig in beginsel aansprakelijk.

Overmacht

Een beroep op overmacht kan alleen slagen op het moment dat een slachtoffer veertien jaar of ouder is. Op de bestuurder van het motorvoertuig rust de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van overmacht. De wetgever heeft bepaald dat om te kunnen spreken van overmacht de bestuurder rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt. De bestuurder moet echter wel rekening houden met het verkeersgedrag van het slachtoffer. Hierbij dient de bestuurder rekening te houden met onvoorzichtig verkeersgedrag van het slachtoffer. De gedraging van het slachtoffer moet zo bijzonder zijn, dat de bestuurder van het motorrijtuig met deze gedraging geen rekening behoefde te houden. Denk hierbij aan een voetganger die vanaf de stoep zonder aanleiding zomaar uit het niets de weg overrent. Een beroep op overmacht slaagt dan ook zelden. Een voorbeeld van een geslaagd beroep betrof een uitspraak in 1996 waarbij een fietser in botsing kwam met een bus die met een gematigde snelheid reed waarbij de fietser een zo ongebruikelijke manoeuvre maakte dat de gedraging van de fietser niet kon worden toegerekend aan buschauffeur en hij hier in alle redelijkheid geen rekening mee had kunnen houden. Behoudens overmacht heeft een slachtoffer vanaf 14 jaar altijd recht op een vergoeding van ten minste 50% van zijn schade.

De 100%- regel

Bij minderjarige slachtoffers is dit anders. Voor slachtoffers jonger dan veertien jaar geldt de zogenaamde 100%- regel die inhoudt dat een bestuurder aansprakelijk is, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van het slachtoffer. Een voorbeeld hiervan kan slechts worden gevonden in bijvoorbeeld een zelfmoordpoging of een kind dat gaat liggen op het midden van de weg in volledige duisternis. Het behoeft geen betoog dat deze gevallen uiterst zeldzaam zijn. In bijna alle gevallen wordt dan ook 100% van de schade van de minderjarige vergoed.

De 50%- regel

Bij verkeersslachtoffers vanaf de leeftijd van veertien jaar kan er door de bestuurder een beroep worden gedaan op eigen schuld van het slachtoffer. Dit houdt in dat de bestuurder voor tenminste 50% aansprakelijk is voor alle schade van het slachtoffer, tenzij er sprake is van de eerdergenoemde overmacht situatie. Voor de verdeling van de overige 50% van de schade zal de rechter zich dan moeten buigen over de vraag in hoeverre partijen hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en de ernst van de door partijen gemaakte fouten en/of andere bijzondere omstandigheden die invloed hebben gehad op de ongevalssituatie.

Het Letselschade Kompas team

Deskundig, ervaren en persoonlijk, dit is de beste omschrijving van het team van Letselschade Kompas. Gedreven advocaten die de hoogst mogelijke kwaliteit rechtsbijstand bieden bij het verhalen van uw letselschade.

Meer weten
Onze werkwijze

Zodra de aansprakelijkheid in uw letselschadedossier is erkend, gaan wij met de wederpartij, veelal een verzekeraar, onderhandelen over de totale schade. Wij doen dit aan de hand van een door ons opgestelde en voor de onderhandelingen met u besproken schadestaat.

Meer weten
Landelijk werkend

Letselschade Kompas is een landelijk werkend letselschadebureau. Dit betekent dus dat u overal in Nederland een beroep op onze letselschade advocaten kunt doen, waar u ook woont!

Meer weten