Home » Smartengeld: Immateriele schade » Verlies verdienvermogen

Verlies verdienvermogen

Een van de schadeposten die een slachtoffer als gevolg van een ongeval of medische fout kan lijden is schade in het inkomen. Wij noemen dit ook wel verlies aan verdienvermogen of verlies aan arbeidsvermogen.

Personen in loondienst

Door bijvoorbeeld een auto-ongeval kan een werknemer zodanig letsel oplopen dat hij voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt wordt. Als deze arbeidsongeschiktheid minder dan een jaar duurt, is de werkgever in principe gehouden het loon van de werknemer voor 100% door te betalen. Dit geldt echter niet voor onregelmatigheidstoeslag, overwerk en gevarentoeslag. In de regel wordt namelijk alleen het basisloon doorbetaald. Ook tijdens het eerste jaar kan er dus sprake zijn van inkomensverlies, in de letselschadepraktijk vaak “verlies verdienvermogen” genaamd.

Is het slachtoffer in loondienst ook na het eerste jaar nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan dit grote gevolgen hebben voor de inkomenspositie van het slachtoffer. De werkgever is namelijk in de meeste gevallen gehouden vanaf het tweede jaar van ziekte of te wel arbeidsongeschiktheid nog maar 70% van het salaris van het letselschadeslachtoffer door te betalen. Vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid wordt er derhalve een behoorlijk gat in het inkomen van het letselschadeslachtoffer geslagen.

Na twee jaar mag, als werkgever en werknemer er samen niet in geslaagd zijn om de werknemer met zijn beperkingen binnen of buiten de organisatie te laten re-integreren, de werkgever zijn (deels) arbeidsongeschikte werknemer ontslaan. Vanaf dat moment komt de werknemer in de WIA. Ook op basis van de WIA, welke diverse varianten kent, krijgt de werknemer niet zijn oorspronkelijke salaris uitbetaald. En ontstaat dan derhalve inkomensverlies of te wel verlies verdienvermogen.

Zelfstandige ondernemers

Zelfstandigen zijn voor hun omzet en dus inkomen geheel afhankelijk van hun eigen arbeidsvermogen. Wordt een zelfstandige het slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout? En kan hij hierdoor tijdelijk of permanent zijn werkzaamheden als zelfstandige niet meer uitvoeren? Dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor de hoogte van zijn omzet. En zelfs het voortbestaan van zijn of haar onderneming in gevaar brengen.

Het berekenen van het verlies aan verdienvermogen bij zelfstandigen is een ingewikkeld proces waarbij gespecialiseerde kennis onontbeerlijk is. Het is dan ook van het grootste belang dat er direct na een ongeval of medische fout een letselschadeadvocaat wordt ingeschakeld om de belangen van de zelfstandige te behartigen. Hierdoor worden problemen met het voortbestaan van de onderneming voorkomen. De letselschadeadvocaat kan, veelal in samenwerking met de zelfstandige en diens boekhouder, berekenen wat de financiële gevolgen als gevolg van het ongeval zijn voor het voortbestaan van de onderneming en dus ook het inkomen van de ondernemer.

Letselschadekompas heeft ervaring met zowel werknemers als zelfstandigen die het slachtoffer zijn van een ongeval of medische fout en hierdoor (deels) arbeidsongeschikt raken. Wij adviseren u graag kosteloos over de mogelijkheden in uw letselschadedossier.

Doe de Quickscan

Bel mij terug

Laat u door ons terug bellen voor advies of antwoord op uw vragen over letselschade.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het laatste nieuws van Letselschadekompas Brugman? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord met het privacyreglement