Home » Smartengeld: Immateriele schade » Overlijdensschade

Overlijdensschade

Een ongeval of medische fout kan tot gevolg hebben dat de bij het ongeval of de medische fout betrokken persoon komt te overlijden. In dit geval heeft een beperkte groep personen op grond van de wet een recht op overlijdensschade.

De regeling inzake overlijdensschade is te vinden in artikel 6:108 van het Burgerlijke Wetboek (BW).

Op grond van dit artikel heeft een limitatief aantal personen recht op een vergoeding van overlijdensschade. Deze schade is echter beperkt tot een tevens in artikel 6:108 BW genoemd aantal schadeposten. Het is dus niet zo dat iedereen die stelt als gevolg van het overlijden van een slachtoffer van een ongeval of medische fout schade te lijden, recht heeft op een vergoeding van zijn of haar schade.

Wie hebben recht op overlijdensschade?

1. De wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen
Ten eerste hebben de echtgenoot en geregistreerd partner alsmede de minderjarige kinderen van de overledene recht op een vergoeding van de kosten van hun levensonderhoud. Aan de resterende bloedverwanten komt ook een vergoeding van de kosten van levensonderhoud toe. Hierbij geldt als voorwaarde dat deze persoon ten tijde van het overlijden al door de overledene in zijn of haar levensonderhoud werd voorzien. Of dat de overledene hiertoe bij gerechtelijke uitspraak verplicht was.

2. Andere bloed- of aanverwanten
Naast de echtgenoot en bloedverwanten hebben ook personen welke al voor het incident, waardoor het slachtoffer is komen te overlijden, met deze in gezinsverband samenwoonde recht op een vergoeding van levensonderhoud. Als zij tenminste voor het schade-incident al door de overledene in hun levensonderhoud werden voorzien.

3. Samenwonenden en pleegkinderen
De laatste categorie die recht heeft op vergoeding van de kosten van levensonderhoud betreft de personen die met de persoon die door het schade- incident is komen te overlijden in een gezin samenwoonde en in wiens levensonderhoud door de overledene werd voorzien door een bijdrage in het huishouden.

Naast een recht op vergoeding van gederfd levensonderhoud kan er een vergoeding worden verkregen voor de kosten van lijkbezorging. Zoals de begrafeniskosten en de grafsteen. De persoon welke deze kosten heeft voldaan heeft recht op de vergoeding van deze kosten. Dit hoeft dus niet een van de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde personen te zijn.

Doe de Quickscan

Bel mij terug

Laat u door ons terug bellen voor advies of antwoord op uw vragen over letselschade.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het laatste nieuws van Letselschadekompas Brugman? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord met het privacyreglement