Home » Smartengeld: Immateriele schade » Huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid

Huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid

.Een letselschadeslachtoffer heeft voor het ongeval meestal een of meerdere taken in het huishouden van het gezin waar hij of zij deel van uitmaakt. Van stofzuigen en de vaatwasser inruimen tot het naar school brengen van de kinderen naar de basisschool. Of het doen van de boodschappen. Ieder gezinslid van een bepaalde leeftijd heeft binnen het gezin een rol in het huishouden.

Als gevolg van een ongeval of medische fout kan de verdeling in het huishouden verstoord worden. Het letselschadeslachtoffer welke zijn arm of been gebroken heeft of een dwarslaesie heeft opgelopen kan zijn taak niet meer uitvoeren. Diens werkzaamheden worden tijdelijk of blijvend overgenomen door een ander gezinslid. Of, indien het een eenpersoonshuishouden betreft, door een ouder, kind of goede vriend of vriendin die speciaal langskomt om boodschappen te halen of om het huis schoon te maken.

Huishoudelijk hulp op grond van de WMO

In sommige gevallen is het mogelijk via de gemeente huishoudelijke hulp te krijgen op grond van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor moet men een verzoek indienen bij de gemeente waarin men woont. De voorwaarden welke gelden om in aanmerking te komen voor deze huishoudelijke hulp zijn echter zeer streng. Zodra er binnen het gezin de mogelijkheid bestaat om de taken van het gekwetste gezinslid op te vangen, komt men niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp op grond van de WMO.

Komt men voor huishoudelijke hulp op grond van de WMO niet in aanmerkin? Of is de op grond van deze wet geboden hulp niet voldoende? Dan is er sprake van schade welke op de aansprakelijke partij verhaald kan worden. Let op: er is ook sprake van schade als er geen gespecialiseerde derden, maar een of meerdere familieleden de huishoudelijke taken van het gekwetste gezinslid op zich nemen. Ook indien bijvoorbeeld de man één of meerdere huishoudelijke taken van zijn vrouw overneemt na een haar overkomen verkeersongeval, is er sprake van schade welke voor vergoeding van de aansprakelijke partij in aanmerking komt.

Richtlijn huishoudelijke hulp

Voor het bepalen van de hoogte van de schade aangaande huishoudelijke hulp wordt vaak gebruik gemaakt van de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschaderaad. In deze richtlijn is ten eerste de mate van de beperking om in het huishouden te participeren van belang. Hoe hoger de beperking, hoe hoger het wekelijks uit te betalen schadebedrag. Andere belangrijke indicatoren welke gedurende de eerste drie maanden van belang zijn het deel dat het slachtoffer gewoonlijk in het huishouden bijdroeg en de samenstelling van het gezin. Zo is het schadebedrag bij een gezin met kleine kinderen hoger dan bij een gezin met louter oudere kinderen of volwassenen.

Na drie maanden geldt er volgens de richtlijn een vast uurtarief. Overigens is de richtlijn niet bindend voor het bepalen van het schadebedrag. In de praktijk wordt hier echter wel veel gebruik van gemaakt. De gehele inhoud van de richtlijn vindt u hier.

Zelfwerkzaamheid

Een schadepost welke met die van de huishoudelijke hulp samenhangt, betreft de zogeheten “zelfwerkzaamheid”. Eigenaren van huizen maar ook huurders hebben te maken met onderhoud aan de woning en de daarbij behorende tuin. Er moet binnen of buiten geverfd worden en de tuin moet bijgehouden worden. Als het letselschadeslachtoffer deze taak niet langer op zich kan nemen, dan dient dit door een ander overgenomen te worden. Dit kan een gezinslid of goede vriend zijn, maar ook een professional. In beide gevallen is er recht op een schadevergoeding. Ook met betrekking tot de schadepost “verlies verdienvermogen” heeft de Letselschaderaad een richtlijn vervaardigd. Met behulp van deze richtlijn kan eenvoudig de jaarschade berekend worden. Hierbij is de soort van de woning (koop, huur, losstaande woning, rijtjeshuis, appartement) van belang. De gehele inhoud van de richtlijn zelfwerkzaamheid vindt u hier.

Doe de Quickscan

Bel mij terug

Laat u door ons terug bellen voor advies of antwoord op uw vragen over letselschade.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het laatste nieuws van Letselschadekompas Brugman? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord met het privacyreglement