Home » Smartengeld: Immateriele schade

Smartengeld: Immateriele schade

Na een ongeval met letselschade heeft u recht op een schadevergoeding. Het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt in artikel 6:95 kort gezegd dat schade bestaat uit zowel materiële schade als immateriële schade. Materiële schadeposten zijn onder andere medische kosten, inkomensverlies van een werknemer of zelfstandige ondernemer, gemaakte kosten voor huishoudelijke hulp en gemaakte reiskosten. Immateriële schade daarentegen is een vergoeding voor de lichamelijke pijn welke een letselslachtoffer lijdt alsmede een vergoeding voor het geestelijk leed dat hij of zij lijdt en de met de pijn en het geestelijk leed gepaard gaande verminderde levensvreugde.

In het BW vinden wij het smartengeld terug in met name artikel 6:106. Dit artikel bepaalt dat alleen de benadeelde zelf recht heeft op smartengeld en onder welke omstandigheden. Deze opsomming is limitatief. Onder andere omstandigheden is er derhalve in principe geen recht op smartengeld. Volgens artikel 6:106 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft de benadeelde (het letselschadeslachtoffer zelf) recht op een vergoeding van immateriële schade, indien:
a. de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig letsel toe te brengen;
b. hij of zij lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
c. het nadeel is gelegen in aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

In letselschadezaken is met name punt b. van toepassing. Op basis van deze bepaling heeft immers ook een slachtoffer van lichamelijk letsel recht op smartengeld. Indien u derhalve het slachtoffer bent van een ongeval of medische fout en hierbij lichamelijk letsel heeft opgelopen, dan heeft u recht op een bedrag aan smartengeld.

De hoogte van het smartengeld

De hoogte van het bedrag aan smartengeld hangt af van een aantal factoren. Zoals de ernst van het letsel, de mate van pijn en de gevolgen van het letsel. Is iemand bijvoorbeeld voor zijn leven getekend als gevolg van ontsierende littekens? Of heeft iemand als gevolg van het ongeval een dwarslaesie opgelopen? Dan zal het bedrag aan smartengeld natuurlijk veel hoger liggen dan bij beperkt letsel.

In ons land zijn de bedragen welke aan smartengeld worden uitgekeerd in vergelijking met de ons omringende landen laag te noemen. De rechtspraak leert ons dat de bedragen in de meeste gevallen niet boven de € 100.000,00 uitkomen. In de meeste gevallen gaat het om enkele duizenden tot maximaal enkele tienduizenden Euro’s. Het gaat in het laatste geval al snel over zeer ernstig letsel.

Doe de Quickscan

Bel mij terug

Laat u door ons terug bellen voor advies of antwoord op uw vragen over letselschade.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het laatste nieuws van Letselschadekompas Brugman? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Ik ga akkoord met het privacyreglement